Sayfasındasınız

Makaleler

KUTSAL VEHME MAHKEMELERİ 

                                        VEHMIC   COURTS [1]                    Ortaçağ Avrupa’sının karanlık bir döneminde 11.yy. da Engizisyon adı verilmiş ve kutsallık ile nitelenmiş bir yargılama usulü olan, Katolik Kilisesinin, kâfir tarikat üyelerini tespit ve yargılanmasına...

KUTADGU BİLİG den SEÇMELER

    BERİN ERGİN                               KUTADGU  BİLİG den  SEÇMELER                                            mutluluk bilgisi   Okuyup inceledikçe, 11. yy. da bir bilgin ve düşünürün öğütlerinin 3. binyılda önemini hiç bir kelimesi bağlamında yitirmemiş...

BABİL ve HAMURABİ

Prof. Dr. Berin Ergin                                     BABİL  ve HAMURABİ   Otuz kırk senedir karmaşanın sürekli olarak hüküm sürdüğü ve ondan önce de asırlardır çeşitli uygarlıkların kurulduğu, yıkıldığı, yağmalandığı, saldırıların, işgallerin gerçekleştiği MEZOPOTAMYA adı...

SEVRES İLE LOZAN ARASINDAKİ YOLCULUK

Prof. Dr Berin Ergin     SEVRES  İLE LOZAN ARASINDAKİ YOLCULUK                                     24.Temmuz 1923 ÖNSÖZ           SAAT 3.05 geçiyor, YER RUMINI SARAYI LOZAN KONFERANSININ İMZALANACAĞI BİNA. BİR TARAFTA TÜRKİYE VE KARŞISINDA YEDİ DEVLET...

GLOBALLEŞME VE UTOPYA

ÜÇÜNCÜ DALGANIN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ         GLOBALLEŞME VE UTOPYA                                                                                   Prof. Dr. Berin Ergin                                                                                   I.Ü.Hukuk Fakültesi                                                                                   Öğretim Üyesi GLOBALLEŞME (KÜRESELLEŞME) NEDİR? ÜTOPYA İLE BENZERLİKLERİ VAR MIDIR? TÜRKİYE AÇISINDAN GLOBALLEŞMENİN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNDEKİ ...

EXECUTIVES-EMPLOYEES

Questions and explanations 1. Summarize briefly where the line is drawn in your jurisdiction between executives and employees (U.S.: management and supervisors). Summarize briefly in which employment legal areas the distinction plays a role. Prior...

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE EMEĞİN SERÜVENİ

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE    EMEĞİN SERÜVENİ   EMEK KAVRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA    Emek güzel bir kavram olarak yabancı dillerde  work-  labour – travail- çalışma, insanın fiziki ve fikri çalışmasını, faaliyet göstermesini ifade...

CEHALET

CEHALET  Asırlardır her dilde karşılığı olan kullanılan ve insana yönelik toplumsal olumsuz fiilleri değerlendirmek ve çeşitli durumları ifade emek üzere kullanılan cehalet kavramı nasıl tanımlanabilir?  Herkesin her istediğini söyleyebilmesi ve yapabilmesi özgürlüktür diye zannedenlerin...

HOT TOPICS ON DISCRIMINATION RELIGIOUS ACCOMMODATIONS IN WORK PLACES

Prof. Dr. Berin Ergin   HOT TOPICS ON DISCRIMINATION RELIGIOUS ACCOMMODATIONS IN WORK PLACES I) INTRODUCTION People who deal with human rights work for better community and humanitarian relations, offer some ideas and make plans...

TURKEY AT THE CROSSROADS; INTERPRETATION OF WOMEN RIGHTS WITHIN THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS

Prof. Dr. Berin Ergin TURKEY AT THE CROSSROADS; INTERPRETATION OF WOMEN RIGHTS WITHIN THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS GENERAL VIEW             The formation of the legal system of Turkey at the Crossroads, is not...