BİZ İNSANLAR KÖLE MİYİZ ?

Bir Söyleşi

SEVGİLİ DOSTLAR         

 

BİZ İNSANLAR KÖLE MİYİZ ? Diye sormak geldi içimden……

Düşündüm de aklıma biz insanlar köle miyiz diye kendi kendime sorgulamak geldi. Doğarken özgür mü doğduk? Özgür doğdu isek neden sonra hoşumuza gitmeyen istemediğimiz birçok konu uymamız için dayatılıyor ve ses çıkarmadan kabul ediyoruz. Çocukken ailemizin baskısı ile kabul ettiklerimiz, içimize sığmasa da uymak zorunda kaldığımız toplumun bağnaz kuralları, ekonomik olarak bağımlılığın yarattığı içimize sinmese de giderek yaşamımızın her döneminde etrafımıza sarılan ağ yüreğimizi daraltmıyor mu ? Özgürlük yok. Hiç olmamıştı ki zaten, okul seçimi, arkadaş seçimi meslek seçimi, hep ailenin baskısı ile, tabii istisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Sonuçta önümüze koyulan yaşam biçimini kendimiz şekillendiremiyoruz bu da özgür olmadığımızın bir başka versiyonu. Birçok gencin önüne sürülmüş eğitimi almak durumunda kalması özgür olmadığımızın kanıtı değil mi? Kız çocuk isek daha da beter baba amca ağabey kardeş baskısı mahalle baskısı özgür müyüz? Hayır. Erkek evlat isek baba otoritesi çağa uygun değilse bizim akılımıza yatmıyorsa bile paşa paşa emredilene uymak zorunda kalmıyor muyuz? Evlenince kadın olarak kocanın esiri oluyoruz, kocanın ailesinin esiri oluyoruz, özgür müyüz? Hayır. İşe girdiğimizde patronun kölesi oluyoruz ona şirin görünmek işten atılmamak için maske takıyoruz özgür müyüz? Hayır. Hakkımızı istemekten bile aciziz. İşten atılmamak için yalan mı isteklerimiz ile davranışımızın zıt olması? Hakkımızı ancak işten çıkarılınca isteyebiliyoruz. Onun da yarısını avukata veren işçiler özgür mü? Değil. Öyle ise insanlar KÖLEDİR demek yanlış olmayacak.

Yasalar bağlamında kölelik yok. Emperyalizmin kol gezdiği sözde globalleşme içinde insanların refah düzeyinin ekonomik koşullar ve dengeler ile en üst düzeye çıkarılacağı vaatleri insanların köle olarak çalıştırılmakta olduğunun göstergesi değil mi?

Sermaye emek ilişkisinde eski çağlardan beri insan köle değil miydi?

İnsanlar aslında bilinçaltında kölelik zihniyetini taşımaktadır. Genetik olarak kölelik nesilden nesile geçen bir karmadır. Kölelik karması şuur altında yerleşmiş olarak varlıkları etkilemektedir. İnsan olarak şayet iyi bir eğitim almışsak ve fakat bu çağdaş ve yeniliklere açık eğitimi içselleştirememiş bireyler olarak yaşamakta isek köleden başka bir tanımlamamız yoktur. Aklımız başka ses veriyor ve fakat davranışlarımız farklı ise köleyiz. Elimden başka bir şey gelmiyor diyen grupta isek köleyiz. Kadere razı olmayı benimsemiş isek köleyiz. Nemelazımcı isek köleyiz. Günü yaşamayı adet edinmiş isek köleyiz. Alışkanlıklardan kurtulamayan tek düze yaşamayı benimsemiş isek köleyiz. Zamana mekâna çağa toplumun farklı eksendeki yaşamına uyum sağlayamıyorsak köleyiz. Dini inanışları körü körüne anlamını bilmeden uygulayan grupta isek köleyiz. Menfaatimiz için kanuna örf ve âdete ahlaka etik değerlere aykırı hareket ediyorsak köleyiz. Üstlendiğimiz görevleri yerine getirirken görevin gereklerinden sapma yapıyorsak yaptırılabiliyorsak köleyiz.

Nasıl bu durumdan kurtarır insanlık kendini diye düşündünüz mü? Öncelikle kendinizi bir eleştirin ne yaptığınızı ve nelerden vazgeçemediğinizi, adil tartmayı becerebilip beceremediğinizi bir bir elden geçirin. Ne için yaşadığınızı görevinizin ne olduğunu veya olabileceğini bir düşünün. Başkalarının söylemine yaptıklarına ne kadar inanıp ne kadar taklit ettiğinizi kendinize sorun? Aynada kendinize bir bakın kimsiniz diye …sorun aynaya ben ne yapıyorum diye, yanıtlasın, yüzünüze bakarak gözlerinizin içinden yalansız saf ve temiz. Belki KÖLE OLMAKTAN KENDİNİZİ KURTARABİLİRSİNİZ, tabii eğer isterseniz.

Sevgi ile kalın

Leave a Comment
error: Tüm içerik Hakları saklıdır.